Impressum

Wymagane przepisami prawa dane identyfikujące sprzedawcę:
Helmut Pfeiffer GmbH & Co KG
Clarenbachstr. 6
42499 Hückeswagen
Niemcy
Telefon: 02192 - 85 12 90
Telefax: 02192 - 85 12 950
E-Mail: info@pfeiffer-band.com
VAT UE.: DE812618947
wpisana do rejestru handlowego przedsiębiorców Köln
Numer w rejestrze handlowym HRA 15983

reprezentowana przez odpowiedzialnego osobiście wspólnika
Helmut Pfeiffer Verwaltungs GmbH
reprezentowana przez prezesa Ina Huisman, Anke Pfeiffer, Deutschland
gwpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez sąd rejonowy Köln
Numer w rejestrze handlowym HRB 36514

Picture Credits

 • © detailblick-foto / Fotolia
 • © goodluz / Fotolia
 • © Photocreo Bednarek / Fotolia
 • © Kzenon / Fotolia
 • © XtravaganT / Fotolia
 • Cole Eaton Photography / Shutterstock.com
 • Zalepuga / Shutterstock.com
 • Maudanros / Shutterstock.com
 • Jürgen Fälchle / Shutterstock.com
 • Sunny Studio / Shutterstock.com
 • FamVeld / Shutterstock.com
DE | EN | FR | NL | PL | SV